TrendMicro Internet Securityn yleisiä ongelmia

TrendMicro Internet Security Software esiteltiin digitaaliseen maailmaan kesäkuussa 2008 parhaiden 18 USP-palvelun kanssa, koska se suojaa käyttäjiä 18 Internet-uhkilta yksinään ja vastasi myös nopeimmin uusiin Internet-uhkiin. Myynnin jälkeinen tekninen tuki TrendMicro-tiimi teki käyttäjille helpon oppimisen ja parhaan tuen kaikissa Microtrendin eduissa tai ongelmissa. Ohjelmiston julkaisun jälkeen käyttäjät kohtasivat joitakin ongelmia käyttäessään ohjelmistoa. TrendMicro asiakaspalvelutiimi on käsitellyt kaikki tekniset ongelmat, jotka pääosin ilmenivät käyttäjän käytön aikana.

TrendMicro teknisen tuen puhelinnumero

Tiimissä on asiantuntevia insinöörejä, jotka tekevät parhaansa pitääkseen ohjelmiston parhaan mahdollisen ajan tasalla säännöllisillä päivityksillä, ja toisaalta TrendMicro asiakastukiosasto on tehnyt asiat helpoksi käyttäjien parhaan kokemuksen saamiseksi.

Saadakseen lisätietoja yllä luetelluista teknisistä ongelmista käyttäjä voi ottaa yhteyttä TrendMicro asiakastukeen käyttämällä yllä olevia linkkejä.

Tässä on joitain yleisiä ongelmia, joita käyttäjät kohtaavat usein virustorjuntaohjelmien kanssa, ja ne koskevat myös Micro Trendia:

TrendMicron asiakaspalvelutiimi siirsi kaikki nämä ongelmat teknisen tuen TrendMicro-osastolle ohjelmistoa koskevien ratkaisujen tekemistä varten, ja useiden päivitysten jälkeen nämä tekniset ongelmat poistettiin.

Yhteensopivuusongelmat:

Virustorjuntaohjelmat voivat olla ristiriidassa muiden samaan järjestelmään asennettujen tietoturvaohjelmistojen kanssa, mikä voi johtaa suorituskykyongelmiin tai jopa järjestelmän kaatumiseen.

Väärät positiiviset:

Virustorjuntaohjelmat voivat olla ristiriidassa muiden samaan järjestelmään asennettujen tietoturvaohjelmistojen kanssa, mikä voi johtaa suorituskykyongelmiin tai jopa järjestelmän kaatumiseen.

Vaikutus suorituskykyyn:

Jotkut käyttäjät voivat kokea järjestelmän suorituskyvyn hidastuvan, etenkin vanhemmissa tai vähemmän tehokkaissa tietokoneissa, koska virustorjuntaohjelmistot voivat kuluttaa järjestelmäresursseja.

Päivitysongelmat:

Virustorjuntaohjelmat tarvitsevat säännöllisiä päivityksiä pysyäkseen tehokkaina uusimpia uhkia vastaan. Automaattisiin päivityksiin liittyvät ongelmat tai epäonnistuneet päivitykset voivat tehdä järjestelmän haavoittuvaiseksi.

Yhteensopimattomuus muiden ohjelmistojen kanssa:

Tietyt sovellukset tai ohjelmistopäivitykset eivät välttämättä toimi oikein viruksentorjuntaohjelman kanssa, mikä aiheuttaa toimintaongelmia.

Lisenssin aktivointiongelmat:

Käyttäjät voivat kohdata ongelmia, kun he yrittävät aktivoida tai uusia virustorjuntaohjelmistolisenssinsä.

Käyttöliittymän häiriöt:

Jotkut käyttäjät voivat kohdata ongelmia graafisen käyttöliittymän kanssa, kuten jumiutumisen, kaatumisen tai virheellisten tietojen näyttämisen.

Ei-toivotut ponnahdusikkunat ja ilmoitukset:

Liialliset tai ärsyttävät ponnahdusikkunat ja virustentorjuntaohjelman ilmoitukset voivat aiheuttaa turhautumista käyttäjille.

Palomuurin määritysongelmat:

Virustorjuntaohjelmiston palomuurikomponentti voi häiritä verkkoyhteyksiä tai estää laillisen verkkoliikenteen.

Asennusvirheet:

Käyttäjät voivat kohdata vaikeuksia asennuksen aikana, mikä estää virustentorjuntaohjelmistoa määrittämästä oikein.

Voit ratkaista nämä ongelmat kokeilemalla seuraavia vianetsintävaiheita:

Z

Varmista, että TrendMicro-ohjelmisto on ajan tasalla.

Z

Tarkista yhteensopivuus muiden suojausohjelmistojen kanssa.

Z

Varmista, että järjestelmä täyttää TrendMicro-ohjelmiston vaatimukset.

Z

Tarkista ja säädä asetukset väärien positiivisten tulosten välttämiseksi.

Z

Asenna TrendMicro-ohjelma tarvittaessa uudelleen.

Tai käyttäjä voi ottaa yhteyttä TrendMicron tekniseen tukeen käyttämällä alla olevia linkkejä:

Z

Tekninen tuki TrendMicro (suora linkki tuki-/yhteystietosivulle)

Z

Asiakaspalvelu Finland TrendMicro (suora linkki tuki-/yhteystietosivulle)

Z

TrendMicro-asiakaspalvelu (suora linkki tuki-/yhteystietosivulle)

Z

Ota yhteyttä TrendMicron asiakastukeen (agentin live-chat)

TrendMicro Securityn edellinen versiohistoria

 • PC-silliini
 • PC-silliini 2
 • PC-silliini 95
 • PC-cillin 2000
 • PC-cillin 2002
 • PC-cillin 2003
 • PC-cillin Internet Security v11/2004
 • PC-cillin Internet Security v12/2005
 • PC-cillin Internet Security v14/2006
 • PC-cillin Internet Security v15/2007
 • PC-cillin Internet Security v16/2008
 • PC-cillin Internet Security v17/2009
 • PC-cillin Internet Security v18/2010
 • TrendMicro Titanium Internet Security v19-2011
 • TrendMicro Titanium Internet Security v20-2012
 • TrendMicro Titanium Internet Security v21-2013
 • TrendMicro Titanium Internet Security v22-2014
 • TrendMicro Internet Security v23/2015